GIẢI PHÁP TƯ VẤN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Mô hình bánh đà Tái cấu trúc. Siêu kịch bản bán hàng. Chiến lược Thương hiệu Đột phá Kinh doanh B4S - Chương trình huấn luyện chuyên sâu dành cho Chủ doanh nghiệp, ban lãnh đạo và quản lý cấp trung. Giúp chuyển hoá năng lực lãnh đạo, nâng cao năng lực quản lý cấp trung. Chuyên gia Đặng Thanh Vân trực tiếp giảng day. Tăng tốc và đột phá Kinh doanh; cất cánh thương hiệu Việt.
                                                                     Mô hình bánh đà Tái cấu trúc (Thanhs, 2019)


GIẢI PHÁP TƯ VẤN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Khác với những chuyên gia tư vấn nước ngoài hoặc các chuyên gia từ trường đại học, viện nghiên cứu; các chuyên gia của Thanhs trước tiên đều chính là những CEO, những nhà quản lý doanh nghiệp, đi lên từ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chính vì vậy, chúng tôi hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng và những khó khăn, trăn trở mà các chủ doanh nghiệp Việt đang phải đối mặt. Chúng tôi cũng thấu hiếu những điều kiện hữu hạn về nguồn lực tài chính, nguồn lực con người trong Doanh nghiệp Việt Nam.


QUẢN TRỊ LÀ GÌ?

Có rất nhiều định nghĩa khác nhau về thuật ngữ quản trị:
Mary Parker Follett cho rằng:Quản trị là nghệ thuật đạt được mục đích thông qua người khác”.
Định nghĩa này nói lên rằng: những nhà quản trị đạt được các mục tiêu của tổ chức bằng cách sắp xếp, giao việc cho những người khác thực hiện chứ không phải hoàn thành công việc bằng chính mình.

Koontz và O’Donnell định nghĩa:Có lẽ không có lĩnh vực hoạt động nào của con người quan trọng hơn là công việc quản lý, bởi vì mọi nhà quản trị ở mọi cấp độ và trong mọi cơ sở đều có một nhiệm vụ cơ bản là thiết kế và duy trì một môi trường mà trong đó các cá nhân làm việc với nhau trong các nhóm có thể hoàn thành các nhiệm vụ và các mục tiêu đã định”.

– Một định nghĩa giải thích tương đối rõ nét về quản trị được James Stoner và Stephen Robbins trình bày như sau: “Quản trị là tiến trình hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát những hoạt động của các thành viên trong tổ chức và sử dụng tất cả các nguồn lực khác của tổ chức nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra”.

Từ “tiến trình”  trong định nghĩa này nói lên rằng các công việc hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát phải được thực hiện theo một trình tự nhất định.

Khái niệm trên cũng chỉ ra rằng, tất cả những nhà quản trị phải thực hiện các hoạt động quản trị nhằm đạt được mục tiêu mong đợi. Những hoạt động này hay còn được gọi là các chức năng quản trị.


CHỨC NĂNG CỦA QUẢN TRỊ:

Hoạch định: Nhà quản trị cần phải xác định trước những mục tiêu và quyết định những cách tốt nhất để đạt được mục tiêu.
Tổ chức: Công việc liên quan đến sự phân bổ và sắp xếp nguồn lực con người và những nguồn lực khác của tổ chức.
Lãnh đạo: Mô tả sự tác động của nhà quản trị đối với các thuộc cấp cũng như sự giao việc cho những người khác làm. Bằng việc thiết lập môi trường làm việc tốt, nhà quản trị có thể giúp các thuộc cấp làm việc hiệu quả hơn.
Kiểm soát: Nhà quản trị cố gắng để đảm bảo rằng tổ chức đang đi đúng mục tiêu đã đề ra. Nếu những hoạt động trong thực tiễn đang có sự lệch lạc thì những nhà quản trị sẽ đưa ra những điều chỉnh cần thiết.

Định nghĩa của Stoner và Robbins cũng chỉ ra rằng nhà quản trị sử dụng tất cả những nguồn lực của tổ chức bao gồm nguồn lực tài chính, vật chất và thông tin cũng như nguồn nhân lực để đạt được mục tiêu. Trong những nguồn lực trên, nguồn lực con người là quan trọng nhất và cũng khó khăn nhất để quản lý. Yếu tố con người có thể nói là có ảnh hưởng quyết định đối với việc đạt được mục tiêu của tổ chức hay không. Tuy nhiên, những nguồn lực khác cũng không kém phần quan trọng.

Ví dụ như một nhà quản trị muốn tăng doanh số bán thì không chỉ cần có chính sách thúc đẩy, khích lệ thích hợp đối với nhân viên bán hàng mà còn phải tăng chi tiêu cho các chương trình quảng cáo, khuyến mãi.

Chuyên gia Đặng Thanh Vân đã trình bày những kiến giải hoàn toàn mới về gốc rễ của sự tăng trưởng. Siêu kịch bản bán hàng. Chiến lược Thương hiệu Đột phá Kinh doanh B4S - Chương trình huấn luyện chuyên sâu dành cho Chủ doanh nghiệp, ban lãnh đạo và quản lý cấp trung. Giúp chuyển hoá năng lực lãnh đạo, nâng cao năng lực quản lý cấp trung. Chuyên gia Đặng Thanh Vân trực tiếp giảng day. Tăng tốc và đột phá Kinh doanh; cất cánh thương hiệu Việt.
Chuyên gia Đặng Thanh Vân đã trình bày những kiến giải hoàn toàn mới về gốc rễ của sự tăng trưởng. Siêu kịch bản bán hàng. 


CHIẾN LƯỢC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Quản trị chiến lược (strategic management) là bộ môn khoa học và nghệ thuật về chiến lược nhằm giúp các tổ chức và doanh nghiệp xây dựng phương hướng; mục tiêu kinh doanh; kế hoạch thực thi ngắn hạn, trung hạn, dài hạn trên cơ sở các nguồn lực hiện có và cân đối với bối cảnh thị trường bên ngoài.

Mục tiêu sâu xa của Quản trị chiến lược là đặt doanh nghiệp vào vị thế tốt nhất trên thị trường mục tiêu, tối đa hóa giá trị dài hạn của doanh nghiệp.

Các bước quản trị chiến lược bao gồm:
– Bước 1: Nghiên cứu triết lý kinh doanh, mục tiêu và nhiệm vụ của DN.
– Bước 2: Phân tích, dự báo môi trường bên ngoài
– Bước 3: Phân tích, dự báo môi trường bên trong.
– Bước 4: Xem xét lại mục tiêu DN trong từng thời kỳ chiến lược.
– Bước 5: Quyết định chiến lược kinh doanh cho DN
– Bước 6: Phân phối các nguồn lực
– Bước 7: Xây dựng và triển khai các chính sách kinh doanh.
– Bước 8: Xây dựng và triển khai các kế hoạch kinh doanh ngắn hạn.
– Bước 9: Kiểm tra đánh giá việc thực hiện chiến lược và tiến hành điều chỉnh cần thiết.

 

CHUYÊN GIA TƯ VẤN DẪN ĐẦU CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Với hơn 23 năm xây dựng và phát triển, Công ty CP Thương hiệu và Quản trị Thanhs tự hào là Tổ chức Tư vấn Chiến lược dẫn đầu dành cho DN SMEs, người đồng hành được tin cậy của hơn 5000 khách hàng và hàng chục ngàn học viên. Tất cả các thành viên của Thanhs đều chung sức xây dựng & thực hiện Cam kết TOÀN TÂM VÌ SỰ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU VIỆT.
CHUYÊN GIA TƯ VẤN DẪN ĐẦU CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ
Với hơn 23 năm xây dựng và phát triển, Công ty CP Thương hiệu và Quản trị Thanhs tự hào là Tổ chức Tư vấn Chiến lược dẫn đầu dành cho DN SMEs, người đồng hành được tin cậy của hơn 5000 khách hàng và hàng chục ngàn học viên. 

 

GIẢI PHÁP TƯ VẤN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP CỦA THANHS
Khác với những chuyên gia tư vấn nước ngoài hoặc các chuyên gia từ trường đại học, viện nghiên cứu; các chuyên gia của Thanhs trước tiên đều chính là những CEO, những nhà quản lý doanh nghiệp, đi lên từ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chính vì vậy, chúng tôi hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng và những khó khăn, trăn trở mà các chủ doanh nghiệp Việt đang phải đối mặt. Chúng tôi cũng thấu hiếu những điều kiện hữu hạn về nguồn lực tài chính, nguồn lực con người trong Doanh nghiệp Việt Nam.

Các chuyên gia tư vấn quản trị trên 30 năm kinh nghiệm của Thanhs sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp trong toàn bộ quá trình phát triển: xây dựng chiến lược, tài chính, nhân sự và kế hoạch triển khai với tiêu chí phù hợp, hiệu quả, chuyên nghiệp. Ngoài ra, trong hệ sinh thái Tư vấn chiến lược của Thanhs xây dựng, còn có hệ thống các giải pháp đào tạo, huấn luyện nhằm cung cấp cho Doanh nghiệp nguồn nhân lực chất lượng cao được đào tạo chuyên nghiệp và bài bản.

HỆ THỐNG GIẢI PHÁP TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC DOANH NGHIỆP CỦA THANHS

1. Tư vấn chiến lược quản trị doanh nghiệp tổng thể
2. Tư vấn chiến lược kinh doanh
3. Tư vấn chiến lược quản trị nguồn nhân lực
4. Khám bệnh tổng thể doanh nghiệp
5. Tư vấn – Đào tạo chiến lược bán hàng

Thiết lập và rà soát bản đồ bay - Thanhs 2018

CÁC GÓI TƯ VẤN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
Các gói tư vấn Quản trị mà Thanhs xây dựng cho doanh nghiệp sẽ có nhiều sự khác nhau. Sự khác nhau này là do đối với từng doanh nghiệp, Thanhs sẽ xây dựng một gói tư vấn phù hợp nhất đối với nhu cầu và quy mô của doanh nghiệp. Tuy nhiên, sự khác nhau cơ bản giữa các gói tư vấn được trình bày trong bảng dưới đây:

STT

Gói tư vấn

Sự khác nhau
1 Tư vấn Quản trị gói cơ bản Chuyên viên thực hiện và chuyên gia thẩm định. Phù hợp với doanh nghiệp Nhỏ và Siêu nhỏ.
2 Tư vấn Quản trị gói tiêu chuẩn Chuyên gia sẽ đồng hành cùng Doanh nghiệp trong quá trình tư vấn. Phù hợp với mô hình doanh nghiệp cỡ vừa.
3 Tư vấn Quản trị gói chuyên nghiệp

Tổ chuyên gia sẽ đồng hành cùng Doanh nghiệp trong quá trình tư vấn. Giải pháp phù hợp quy mô doanh nghiệp cỡ lớn, dẫn đầu thị trường.

 

CHUYÊN GIA TƯ VẤN DẪN ĐẦU CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Với hơn 23 năm xây dựng và phát triển, Công ty CP Thương hiệu và Quản trị Thanhs tự hào là Tổ chức Tư vấn Chiến lược dẫn đầu dành cho DN SMEs, người đồng hành được tin cậy của hơn 5000 khách hàng và hàng chục ngàn học viên. Tất cả các thành viên của Thanhs đều chung sức xây dựng & thực hiện Cam kết TOÀN TÂM VÌ SỰ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU VIỆT.

 

CÁC DOANH NGHIỆP ĐÃ TƯ VẤN
Với bề dày lịch sử hơn 17 năm phát triển, Công ty Thanhs đã phục vụ hơn 5000 lượt khách hàng doanh nghiệp và hàng chục ngàn học viên theo học các khóa đào tạo ngắn hạn và trung hạn. Chúng tôi không chỉ tư vấn chiến lược trong ngắn hạn mà với hầu hết khách hàng, Thanhs là đối tác đồng hành trong nhiều năm phát triển.

Ngành Công ty
Ngành công nghiệp – Công ty Hichem Việt Nam
Ngành Dệt may – Thời trang – Công ty CP Dệt Nam Thanh
– Công ty CP Linh Hoa – thương hiệu Lenlink
– Công ty CP Ga gối đệm KONA (Việt – Hàn)
Ngành Vàng – Trang sức – Công ty CP tập đoàn Bảo Tín
– Công ty Skymond – Thương hiệu trang sức Platin Skymond


CÔNG TY CP VÀNG BẢO TÍN
– Mục tiêu:
Tại Việt Nam, nhu cầu tiêu thụ vàng tăng lên nhanh chóng. Tuy nhiên hiên nay chưa có thương hiệu lớn nào được xem là có thể chiếm lĩnh chi phối thị trường. Nguyên nhân do thị trường phân mảnh cao, nên số liệu của các cửa hàng nhỏ lẻ trong nước khó xác định. Điều này đã và đang làm khó cho các hoạt động kinh doanh của các thương hiệu lớn vì cạnh tranh về giá bán rất lớn.
Sau hơn 25 năm phát triển, Bảo Tín Mạnh Hải đã và đang là một trong số ít những thương hiệu ngành vàng nổi tiếng của Việt Nam nhận được sự tin tưởng, yêu quý của khách hàng.
Một trong những mục tiêu lớn của Ban lãnh đạo Bảo Tín Mạnh Hải chính là đưa thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải từ mô hình kinh doanh gia đình với 1 cửa hàng duy nhất sang mô hình kinh doanh tập đoàn với nhiều chi nhánh và kinh doanh đa ngành, lấy ngành vàng làm sản phẩm kinh doanh cốt lõi.

– Công việc và kết quả đạt được:
Đồng hành với Bảo Tín Mạnh Hải trong quá trình chuyển đổi từ mô hình kinh doanh gia đình sang mô hình kinh doanh tập đoàn, đội ngũ chuyên gia và nhân sự của Thanhs đã giúp Bảo Tín Mạnh Hải định hướng chiến lược doanh nghiệp giai đoạn 2017 – 2020; xây dựng thành công chiến lược thương hiệu giai đoạn 2017 – 2020 nhấn mạnh vào điểm khác biệt cốt lõi của thương hiệu thông qua thông điệp định vị “Gia đình nghệ nhân – Tinh hoa nghề vàng”.
Đồng thời cũng giúp Bảo Tín Mạnh Hải có một hệ thống nhận diện thương hiệu, đặt nền tảng cho sự phát triển của thương hiệu trong chặng đường 25 năm tiếp theo, triển khai toàn bộ hoạt động truyền thông thương hiệu trong giai đoạn ra mắt, bao gồm thiết kế giao diện, sáng tạo nội dung, triển khai truyền thông trên Fanpage, Landing page, PR truyền thông đại chúng…
Ngoài ra, trong năm nay, công ty Thanhs tiếp tục đồng hành với Bảo Tín Mạnh Hải trong các giải pháp cố vấn chiến lược cao cấp cho Ban lãnh đạo và triển khai hoạt động đào tạo nội bộ.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TỪ CHUYÊN GIA HÀNG ĐẦU

HỆ THỐNG GIẢI PHÁP TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU

1. Tư vấn thương hiệu cho doanh nghiệp SMEs
2. Tư vấn Chiến lược thương hiệu dẫn đầu dành cho các doanh nghiệp trên đà cất cánh thành DN cỡ lớn
3. Giám đốc thương hiệu đồng hành
4. Xây dựng chiến lược Marketing tổng thể
5. Phòng Marketing thuê ngoài
6. Cố vấn Ban Lãnh đạo DN theo giờ
7. Tư vấn chiến lược văn hoá doanh nghiệp

THIẾT KẾ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU
1. Đặt tên thương hiệu (Brand Naming
2. Sáng tạo Slogan
3. Thiết kế Logo và Hệ thống nhận diện thương hiệu