QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC TRONG DOANH NGHIỆP

CHIẾN LƯỢC VÀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC LÀ GÌ? 

Chiến lược là phương hướng và phạm vi hành động của một tổ chức về dài hạn để nhằm mục tiêu đạt được lợi thế kinh doanh thông qua việc xác định nguồn lực hiện có thể sử dụng trong môi trường kinh doanh xác định để nhằm thỏa mãn nhu cầu của thị trường và đảm bảo lợi ích cho tất cả các Tác nhân liên quan (stakeholder). Chiến lược giúp nâng cao tỉ lệ thành công và đạt được các mục tiêu của doanh nghiệp.

Một bản Chiến lược quản trị cần tập trung trả lời các câu hỏi:

1.  Tham vọng chiến thắng của tổ chức là gì?

2. Đấu trường của tổ chức ở đâu? (Thị trường mục tiêu, khách hàng mục tiêu, hệ thống sản phẩm…)

3. Làm sao để chiến thắng? (Giá trị cung ứng, lợi thế cạnh tranh, năng lực cạnh tranh, …)

4. Chúng ta cần có khả năng gì để chiến thắng?

5. Hệ thống đo lường, quản lý, giám sát như thế nào?

 

CÁC CẤP QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC TRONG DOANH NGHIỆP

Chiến lược có thể được quản lý ở nhiều cấp khác nhau trong một doanh nghiệp nhưng thông thường có 3 cấp chiến lược cơ bản.

Mô hình các cấp độ chiến lược trong doanh nghiệp

 

Chiến lược có thể được quản lý ở nhiều cấp khác nhau trong một doanh nghiệp, nhưng thông thường có 3 cấp chiến lược cơ bản:

Chiến lược cấp doanh nghiệp trả lời các câu hỏi:

1. Ngành/ lĩnh vực kinh doanh 3 năm tới

2. Tầm nhìn, sứ mệnh của tổ chức

3. Nếu DN chỉ kinh doanh 1 lĩnh vực duy nhất thì phần chiến lược cũng cần trả lời câu hỏi về Định vị thương hiệu doanh nghiệp.

4. Mục tiêu của tổ chức (cho từng dòng sản phẩm)

5. Nguồn lực tài chính phân bổ cho từng dòng sản phẩm.

Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh trả lời các câu hỏi:

1. Vị thế cạnh tranh của từng dòng sản phẩm (năng lực cốt lõi, lợi thế cạnh tranh, vị thế hiện tại và định hướng chiến lược sắp tới)

2. Thị phần, thị trường, khách hàng mục tiêu của từng đơn vị KD (từng dòng SP)

3. Định vị thương hiệu nhánh (nếu có nhiều dòng SP khác nhau)

Chiến lược chức năng trả lời các vấn đề cho từng dòng sản phẩm

1. Chiến lược Marketing

2. Chiến lược nhân sự

3. Chiến lược tài chính

4. …


HỆ THỐNG GIẢI PHÁP TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC DOANH NGHIỆP

1. Tư vấn chiến lược quản trị doanh nghiệp tổng thể

2. Tư vấn chiến lược kinh doanh

3. Tư vấn chiến lược quản trị nguồn nhân lực

4. Khám bệnh tổng thể doanh nghiệp

5. Tư vấn – Đào tạo chiến lược bán hàng

 

STT Gói tư vấn Sự khác nhau
1 Tư vấn Quản trị gói cơ bản Chuyên viên thực hiện và chuyên gia thẩm định. Phù hợp với doanh nghiệp Nhỏ và Siêu nhỏ.
2 Tư vấn Quản trị gói tiêu chuẩn Chuyên gia sẽ đồng hành cùng Doanh nghiệp trong quá trình tư vấn. Phù hợp với mô hình doanh nghiệp cỡ vừa.
3 Tư vấn Quản trị gói chuyên nghiệp Tổ chuyên gia sẽ đồng hành cùng Doanh nghiệp trong quá trình tư vấn. Giải pháp phù hợp quy mô doanh nghiệp cỡ lớn, dẫn đầu thị trường.

 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TỪ CHUYÊN GIA HÀNG ĐẦU NHIỀU KINH NGHIỆM

HỆ THỐNG GIẢI PHÁP TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU

1. Tư vấn thương hiệu cho doanh nghiệp SMEs

2. Tư vấn Chiến lược thương hiệu dẫn đầu dành cho các doanh nghiệp trên đà cất cánh thành DN cỡ lớn

3. Giám đốc thương hiệu đồng hành

4. Xây dựng chiến lược Marketing tổng thể

5. Phòng Marketing thuê ngoài

6. Cố vấn Ban Lãnh đạo DN theo giờ

7. Tư vấn chiến lược văn hoá doanh nghiệp

 

THIẾT KẾ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

1. Đặt tên thương hiệu (Brand Naming) 

2. Sáng tạo Slogan

3. Thiết kế Logo và Hệ thống nhận diện thương hiệu