XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU DẪN ĐẦU

1. Lợi ích đào tạo
Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên có thể đạt được các mục tiêu sau:
– Hiểu rõ quy trình xây dựng thương hiệu từ A-Z dành riêng cho Doanh nghiệp Việt Nam.
– Hiểu rõ các phương pháp xây dựng một thương hiệu từ khi khởi nghiệp đến mức trở thành một thương hiệu dẫn đầu trong ngành kinh doanh.
– Nắm được Bí mật thành công của các thương hiệu dẫn đầu. Sự hòa trộn của nghệ thuật sử dụng 4 chiến lược trọng yếu.
– Nắm vững phương pháp đột phá doanh thu nhờ chiến lược định vị và chiến lược cất cánh thương hiệu; Nắm vững các nguyên tắc để cất cánh thương hiệu doanh nghiệp.
– Lần đầu tiên doanh nghiệp có được các công cụ hữu ích để xây dựng sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và văn hóa thương hiệu.

Tham khảo slide Bài giảng 02 và 03 trong chuỗi 11 bài giảng SmeBRAND do chuyên gia tư vấn chiến lược thương hiệu Đặng Thanh Vân trực tiếp soạn và huấn luyện.

Vì mục tiêu lan toả tri thức tới 100.000 doanh chủ, chuyên gia đã quyết định tặng toàn bộ khoá học này cho cộng đồng. Theo dõi kênh Slideshare từ Thanhs để nhận được toàn bộ bài giảng.

2. Đối tượng đào tạo
– Chủ doanh nghiệp.
– Nhà khởi nghiệp.
– Trưởng phòng marketing, kinh doanh.
– Những người yêu thích nghiên cứu về chiến lược thương hiệu.

3. Thời lượng đào tạo: 6 buổi đào tạo (3h/buổi) hoặc theo yêu cầu của doanh nghiệp.

4. Nội dung đào tạo

Module Nội dung chính
Module 1: Chiến lược thương hiệu tổng quan – Như thế nào là thương hiệu, các thuộc tính của thương hiệu, các loại hình thương hiệu
– Mối quan hệ của chiến lược thương hiệu với các chiến lược trọng yếu trong doanh nghiệpTham khảo tài liệu: https://www.slideshare.net/ThanhsBrading/001total-brandingdangthanhvan
Module 2: Các giá trị nền tảng cho mọi chiến lược doanh nghiệp – Nghiên cứu nội tại doanh nghiệp
– Nghiên cứu Thị trường – Đối thủ – Khách hàng
Module 3: Xây dựng hệ thống triết lý cho thương hiệu – Sứ mệnh, tầm nhìn; Hệ thống giá trị cốt lõi của doanh nghiệp
Module 4: Xây dựng hình mẫu và tính cách thương hiệu – Hệ thống các giá trị cảm tính, tính cánh và hình mẫu cho thương hiệu
– Xây dựng hình ảnh nhận diện cho thương hiệu: logo, hệ thống nhận diện, hình ảnh nhận diện
Module 5: Tuyên ngôn định vị thương hiệu và lời hứa thương hiệu – Tuyên ngôn định vị thương hiệu bao gồm: tuyên ngôn về sứ mệnh và tầm nhìn của một tổ chức
– Lời hứa thương hiệu: lời cam kết của thương hiệu đối với khách hàng, bao gồm tuyên bố và thực thi
Module 6: Quy trình truyền thông cho thương hiệu và xử lý khủng hoảng – Quy trình phát triển nhận thức trong truyền thông thương hiệu
– Marketing và truyền thông thương hiệu
– Xử lý khủng hoảng truyền thông