XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

1. Lợi ích đào tạo
Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên có thể đạt được các mục tiêu sau:
– Hiểu được tổng quan về kinh doanh và cách thức, quy trình xây dựng chiến lược kinh doanh.
– Nắm bắt được các công cụ cần thiết để có thể áp dụng được vào DN.
– Thực hành tự xây dựng được chiến lược kinh doanh của DN một cách hiệu quả và chuẩn xác hơn.

2. Đối tượng đào tạo
– Chủ doanh nghiệp, Lãnh đạo và quản lý cấp cao
– Giám đốc Kinh doanh hoặc trưởng/phó phòng Kinh doanh của doanh nghiệp.

3. Thời lượng đào tạo: 6 buổi đào tạo (3h/buổi) hoặc theo yêu cầu của doanh nghiệp

4. Nội dung đào tạo

Module Nội dung chính
Module 1: Tổng quan về chiến lược kinh doanh – Khái niệm về chiến lược kinh doanh.
– Các chiến lược cơ bản trong kinh doanh.
– Luận cứ xây dựng chiến lược và các quyết định chiến lược.
– Lưu đồ xây dựng chiến lược kinh doanh
– Công cụ SWOT.
Module 2: Phân tích tình thế chiến lược – Nghiên cứu môi trường kinh doanh của doanh nghiệp.
– Các công cụ thực hiện: Vị thế cạnh tranh – ma trận McKinsey, Mô hình 5 lực lượng cạnh tranh, Mô hình 7S của McKinsey, Ma trận BCG, Mô hình Ansoff, Chu kỳ sống của sản phẩm…
Module 3: Phân khúc thị trường – Mô hình kinh doanh. 
– Khái niệm về phân khúc mục tiêu.
– Lựa chọn phân khúc mục tiêu.
Module 4: Định vị sản phẩm – Nghiên cứu và phát triển (R&D) – định vị sản phẩm.
– Chiến lược định vị, định vị giải pháp giá trị.
Module 5: Nguồn lực – Chuẩn bị nguồn lực.
– Các nguồn lực chủ chốt.
– Phát triển đối tác.
Module 6: Marketing – Hiểu về Marketing.
– Chiến lược bán hàng, Kênh bán hàng.
Module 7: Tài chính – Các chỉ số chính yếu.
– ROE và phân tích chuỗi DuPont.