Digital Marketing

Truyền thông thương hiệu, copywriting, digital marketing
Truyền thông thương hiệu, copywriting, digital marketing – Thanhs Branding

Các gói giải pháp Digital Marketing được triển khai thực hiện bởi các chuyên gia tư vấn Gobrand và các đối tác chiến lược bao gồm:

+ Xây dựng chiến lược Digital Marketing

+ Truyền thông thương hiệu số thông qua các diễn đàn và mạng xã hội, Forum Seeding…

button 2 Hệ thống Nhận diện thương hiệu

(điền form đăng ký để có báo giá phù hợp nhất)

Mô hình Marketing Insight
Mô hình Marketing Insight ứng dụng trong Digital Marketing

 

Truyền thông thương hiệu số thông qua các diễn đàn và mạng xã hội, Forum Seeding...
Truyền thông thương hiệu số thông qua các diễn đàn và mạng xã hội, Forum Seeding…
Cảm nhận học viên
Cảm nhận học viên

Hình ảnh giảng dạy chiến lược Digital Marketing của ThS. Đặng Thanh Vân và cảm nhận của học viên về  tại Trung tâm đào tạo Digital Marketing hàng đầu Việt Nam – Vinalink

Trao Chứng nhận cho học viên tốt nghiệp
Trao Chứng nhận cho học viên tốt nghiệp
Cảm nhận học viên
Cảm nhận học viên

 

button 2 Hệ thống Nhận diện thương hiệu

(điền form đăng ký để có báo giá phù hợp nhất)

Tham khảo Các giải pháp tư vấn chiến lược của Thanhs bao gồm:

1. Tư vấn thương hiệu:

2. Giám đốc chiến lược Thương hiệu và chiến lược Marketing cho thuê:

3. Xây dựng chiến lược Marketing:

4. Tư vấn chiến lược thương hiệu và Marketing theo giờ

5. Phòng Marketing/ Thương hiệu thuê ngoài

Các dịch vụ Đặt tên và thiết kế thương hiệu bao gồm:

– Đặt tên thương hiệu (Brand Naming) / Thay đổi tên thương hiệu (rebrand)

– Sáng tạo tên gọi các nhãn hàngvà thương hiệu nhánh phù hợp triết lý thương hiệu mẹ

– Thiết kế Logo & biểu tượng

– Tái thiết kế logo (Re-branding/ Re-logo)

– Sáng tạo Slogan

Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu (Corporate Identity Profile).