Chiến lược thương hiệu

Khóa huấn luyện B4S: CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU – ĐỘT PHÁ KINH DOANH

Khái niệm thương hiệu đã và đang trở nên quen thuộc với đa số các doanh nghiệp Việt Nam trong những năm gần đây. Hầu hết các chủ doanh...

0 | 723
5 chiến lược thương hiệu - Phần 3

5 CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU phải nắm vững để cất cánh thành công – Phần 3

Trong 2 bài viết trước, Thanhs đã gửi tới các bạn là chủ doanh nghiệp vừa, nhỏ và mới thành lập các thông tin tư vấn cho chiến lược...

0 | 915

5 CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU phải nắm vững để cất cánh thành công – Phần 1

Là 1 chủ doanh nghiệp, chắc chắn bạn hiểu được rằng thương hiệu (Brand) chính là một giá trị quý giá mà các công ty lớn như Apple,...

0 | 1028
GenViet - Chiến lược tự cứu mình trong đại dịch

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG GENVIET – Chặng đường tái cấu trúc doanh nghiệp

Bối cảnh dự án Trong những tháng chuẩn bị công tác tái cấu trúc từ cuối năm 2019 do kinh doanh giảm sút, GENVIET đã tin tưởng và kí kết...

0 | 665