Tổ chức sự kiện

Nhằm hỗ trợ các thương hiệu “bám rễ vào khách hàng mục tiêu”, hoạt động tổ chức sự kiện của Công ty tư vấn thương hiệu và truyền thông Thanhs chỉ tập trung vào các chương trình thực sự có tính kết nối và kết tinh chất xám.

Thanhs không thực hiện các sự kiện như Khánh thành, động thổ hay lễ khai trương đơn thuần, với khát vọng “sáng tạo niềm tự hào, chúng tôi thực sự biến mình thành nhà là đồng tổ chức các buổi lễ vinh danh thương hiệu; các sự kiện tri ân khách hàng và nhân viên trong nội bộ tổ chức; các chương trình đặc biệt để hỗ trợ phát triển các thương hiệu non trẻ….

Một số thành tựu của chúng tôi là:

+ Đại diện tài trợ của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Hoà nhạc Đặng Thái Sơn - Học viện âm nhạc Quốc gia VN
Hoà nhạc Đặng Thái Sơn – Học viện âm nhạc Quốc gia VN

+ Quỹ học bổng âm nhạc Đặng Thái Sơn dành cho các tài năng âm nhạc trẻ.

+ Đại diện tài trợ Hiệp hội Golf Việt Nam

+ Tổ chức sự kiện giới thiệu sản phẩm mới, hội nghị khách hàng thường niên cho Công ty Kona Việt Nam, VUSTA, …