Giám đốc chiến lược cho thuê

Giám đốc chiến lược thương hiệu, giám đốc chiến lược Marketing cho thuê
Giám đốc chiến lược thương hiệu, giám đốc chiến lược Marketing cho thuê – Gobrand

Giám đốc thương hiệu/ giám đốc Marketing sẽ tham gia cùng với Doanh nghiệp trong quá trình phát triển thương hiệu, xây dựng kế hoạch Marketing và bán hàng.

Chỉ cần mức chi phí hợp lý cho một nhân sự, Doanh nghiệp không những có một chuyên gia tư vấn tận tâm và đắc lực, mà còn nhận được sự hỗ trợ của cả một tổ chức nhiều năm kinh nghiệm trên cả hai lĩnh vực:  Tư vấn thương hiệu và truyềnthông thương hiệu.

Mô hình này thực sự giải quyết được bài toán NHÂN SỰ CẤP CAO và BÍ MẬT THÔNG TIN NỘI BỘ cho doanh nghiệp.

button 2 Hệ thống Nhận diện thương hiệu

(Điền Form đăng ký để nhận được báo giá chi tiết và phù hợp nhất)

Giám đốc thương hiệu được thuê không hoạt động đơn độc mà được hỗ trợ bởi nhóm các Giám đốc thương hiệu khác, các chuyên viên truyền thông và thiết kế của GOBRAND, từng kế hoạch kinh doanh đều được thảo luận chi tiết trước khi đưa ra trình bày với Doanh nghiệp.

Công việc chính của một giám đốc thương hiệu bao gồm:

Tư vấn Xây dựng thương hiệu: định vị thương hiệu; xây dựng hình tượng thương hiệu;  xây dựng sứ mệnh, tầm nhìn, triết lý kinh doanh, văn hoá tổ chức;

– Tư vấn chiến lược quản trị và phát triển thương hiệu mẹ

– Tư vấn xây dựng cấu trúc thương hiệu (Các mô hình Thương hiệu Mẹ-Con/ Thương hiệu hình ô/ Thương hiệu chủ-nhánh/ thương hiệu kết hợp…)

– Setup hệ thống cho Doanh nghiệp: Các giám đốc thương hiệu Gobrand sẽ cùng chung sức chia sẻ gánh nặng Quản trị, xây dựng chiến lược, triển khai kế hoạch Marketing và Bán hàng.

– Tư vấn chiến lược Marketing, các chiến lược định giá, phân phối, truyền thông quảng bá từng thời điểm và theo kế hoạch.

– Xây dựng Kế hoạch và thực hiện tung sản phẩm mới.

– Tuyển dụng và đào tạo nhân sự quản lý thương hiệu, thiết lập phòng marketing và thương hiệu chuyên nghiệp cho khách hàng.

CHIẾT KHẤU HẤP DẪN?

button 2 Hệ thống Nhận diện thương hiệu

Tư vấn Thương hiệu NGAY

 

Tham khảo Các giải pháp tư vấn chiến lược của Thanhs bao gồm:

1. Tư vấn thương hiệu:

2. Giám đốc chiến lược Thương hiệu và chiến lược Marketing cho thuê:

3. Xây dựng chiến lược Marketing:

4. Tư vấn chiến lược thương hiệu và Marketing theo giờ

5. Phòng Marketing/ Thương hiệu thuê ngoài

 

Các dịch vụ Đặt tên và thiết kế thương hiệu bao gồm:

– Đặt tên thương hiệu (Brand Naming) / Thay đổi tên thương hiệu (rebrand)

– Sáng tạo tên gọi các nhãn hàngvà thương hiệu nhánh phù hợp triết lý thương hiệu mẹ

– Thiết kế Logo & biểu tượng

– Tái thiết kế logo (Re-branding/ Re-logo)

– Sáng tạo Slogan

Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu (Corporate Identity Profile).