GIẢI PHÁP CỐ VẤN HUẤN LUYỆN THEO BUỔI

GIẢI PHÁP CỐ VẤN HUẤN LUYỆN THEO BUỔI

Các chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ hầu hết đi lên từ nghề, phần lớn không có tư duy về chiến lược kinh doanh. Một đặc điểm chung là những công ty có chủ doanh nghiệp đi lên từ nghề là khi phát triển đến một quy mô, mức độ nhất định thì sẽ rơi vào tình thế loay hoay không có tiến triển,  rất dễ suy sụp bởi khủng hoảng. Đợt khủng hoảng do đại dịch COVID19 vừa qua đã đặt tất cả vào một góc nhìn khác, thức tỉnh các doanh chủ về tầm quan trọng của việc kinh doanh có kế hoạch, có chiến lược để phát triển bền vững.

“Trong quá trình tư vấn cho các doanh nghiệp SMEs, tôi nhận thấy một vấn đề mà hầu hết các doanh nghiệp đều gặp phải, đó là ban lãnh đạo và quản lý cấp trung không xây được chiến lược cho công ty, thậm chí còn không đọc hiểu được một văn bản chiến lược có sẵn.”

Chuyên gia Đặng Thanh Vân

Nhận thấy sự cần thiết trong việc hướng dẫn, đào tạo về chủ đề Tăng tốc kinh doanh và Khác biệt hóa, chúng tôi đã xây dựng sản phẩm CỐ VẤN HUẤN LUYỆN TRỰC TIẾP THEO BUỔI cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam, nhấn mạnh vào các cốt lõi quan trọng về chiến lược kinh doanh, kế hoạch tăng tốc doanh thu bài bản, các kĩ thuật đơn giản áp dụng và mang lại hiệu quả ngay lập tức.

Thay đổi cách kinh doanh ngay hôm nay để tăng tốc doanh thu và

phát triển bền vững!!

1. Nội dung của gói cố vấn huấn luyện:

GÓI 1: KẾ HOẠCH KINH DOANH

  • Mô hình chiến lược tăng tốc kinh doanh
  • Các bước lập kế hoạch kinh doanh
  • Hệ thống lại sản phẩm của doanh nghiệp theo ma trận sản phẩm tăng tốc kinh doanh;
  • Huấn luyện doanh nghiệp xây kế hoạch kinh doanh theo mẫu chuẩn của Thanhs
  • 20 bí kíp tăng trưởng kết quả kinh doanh: Các áp dụng để đem lại hiệu quả ngay lập tức.

GÓI 2: KHÁC BIỆT HÓA ĐỂ DẪN ĐẦU

  • Xây dựng năng lực cốt lõi và lợi thế cạnh tranh
  • Xây dựng các lợi thế cạnh tranh
  • Xây dựng chiến lược khác biệt hoá và các đề xuất giá trị
  • Định vị thương hiệu để dẫn đầu
  • Phương pháp và kỹ thuật truyền thông để khẳng định vị thế người dẫn đầu

2. Thời lượng:

4 Buổi – 3h buổi (hoặc theo yêu cầu của doanh nghiệp)

 

3. Đối tượng của khóa huấn luyện

 • Ban Lãnh đạo và quản lý cấp cao của doanh nghiệp;
 • Lãnh đạo cấp trung và các phòng ban liên quan của doanh nghiệp

 

4. Lợi ích vượt trội của khóa cố vấn huấn luyện

Sau khi kết thúc khóa cố vấn huấn luyện, Doanh nghiệp có thể đạt được các mục tiêu sau:

 • Chuyên gia cố vấn huấn luyện trực tiếp từ lý thuyết đến các công cụ áp dụng để triển khai; giúp BLĐ và các quản lý của DN nắm vững lý thuyết, có căn cứ nền tảng ứng dụng vào nhiều trường hợp khác trong thực tiễn.
 • Phương pháp Brainstorming và Coaching trực tiếp vào trường hợp cụ thể của DN, giúp DN giải quyết vấn đề ngay tại thời điểm huấn luyện.
 • Kinh nghiệm thực tiễn gần 20 năm của chuyên gia huấn luyện giúp DN đạt được kết quả phù hợp nhất với mục tiêu Kinh doanh.
 • Toàn bộ BLĐ và các quản lý cấp trung, phòng ban liên quan đạt được nhận thức chung, hiểu rõ về chủ đề được đào tạo, cùng xây dựng được kế hoạch kinh doanh cho Doanh nghiệp.

Đăng ký ngay để nhận thông tin giải pháp