Khởi nghiệp

CÂU CHUYỆN KHỞI NGHIỆP TỪ AMAZON, BÀI HỌC KHỞI NGHIỆP

BÀI HỌC TỪ CÂU CHUYỆN KHỞI NGHIỆP CỦA AMAZON VÀ THANHS

Bài học 12: “Amazon năm 1999 chỉ khởi đầu như thế này. Bạn thiếu những gì so với họ?” – Câu hỏi giá trị của Chuyên gia...

0 | 231
Thị trường mục tiêu

THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU VÀ NHỮNG SAI LẦM CỦA DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP

KHỞI NGHIỆP – THỊ TRƯỜNG TIỀN TIÊU Các bạn khởi nghiệp, khi bắt đầu nghiên cứu thị trường, thường mắc phải hội chứng Trung...

0 | 1734