xây dựng thương hiệu cá nhân

10 KỸ THUẬT XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN ĐỈNH CAO

1. Avatar: Trực diện, gắn liền với định vị cá nhân. Chụp một số hình thật ưng ý nhưng gắn chặt với định vị cá nhân và nghề...

0 | 2317
Định vị & xây dựng thương hiệu cá nhân

THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN PHẢI LÀ THÉP ĐƯỢC TÔI RÈN TRONG LỬA

Thương hiệu cá nhân không phải là sản phẩm của truyền thông được “vẽ ra và đánh bóng” trong vài ngày; mà là hàng chục ngàn...

0 | 1148