quản trị doanh nghiệp

Mô hình ngôi nhà quản trị chiến lược - xây dựng doanh nghiệp bài bản

MÔ HÌNH NGÔI NHÀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

Bài học 17: Mô hình ngôi nhà quản trị chiến lược – xây dựng doanh nghiệp bài bản Xây dựng doanh nghiệp cũng như việc xây một ngôi...

0 | 440
Khoá huấn luyện B4S - Chiến lược Thương hiệu Đột phá Doanh thu. Đào tạo và huấn luyện dành cho chủ doanh nghiệp, ban lãnh đạo, cán bộ quản lý cấp trung. Thúc đẩy sự chuyển hoá lãnh đạo, nâng cao năng lực đội ngũ quản lý cấp trung.

5 KỸ NĂNG QUAN TRỌNG DÀNH CHO CỬA HÀNG VÀ CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ

Bài học số 02:  5 kỹ năng quan trọng dành cho Cửa hàng và doanh nghiệp nhỏ nằm trong chương trình Thanhs – Cố vấn đồng hành 360....

0 | 242