Vượt qua khủng hoảng

GenViet - Chiến lược tự cứu mình trong đại dịch

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG GENVIET – Chặng đường tái cấu trúc doanh nghiệp

Bối cảnh dự án Trong những tháng chuẩn bị công tác tái cấu trúc từ cuối năm 2019 do kinh doanh giảm sút, GENVIET đã tin tưởng và kí kết...

0 | 960