Khởi nghiệp tinh gọn

Mô hình PESTEL - Xây dựng chiến lược kinh doanh

QUY TRÌNH MẪU XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

Bản đồ bay là 1 trong những yếu tố quan trọng, không thể thiếu đối với mỗi hành trình bay. Cũng tương tự, bất cứ doanh nghiệp đang...

15 | 36507

ÔNG ĐOÀN ĐỨC THUẬN: VỊ CƠ TRƯỞNG “ĐA QUỐC GIA”

Chuyên gia Đoàn Đức Thuận từng công tác tại các tập đoàn đa quốc gia (MNCs) ở nhiều nước khác nhau trên thế giới với các vai trò khác...

0 | 1914
Thị trường mục tiêu

THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU VÀ NHỮNG SAI LẦM CỦA DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP

KHỞI NGHIỆP – THỊ TRƯỜNG TIỀN TIÊU Các bạn khởi nghiệp, khi bắt đầu nghiên cứu thị trường, thường mắc phải hội chứng Trung...

0 | 1459
Các giai đoạn khởi nghiệp tinh gọn - Lean Startup

ÁP DỤNG LEAN STARTUP: TỪ LÝ THUYẾT ĐẾN THỰC TẾ

Knowing is not enough; We must apply Willing is not enough; We must do Bruce Lee Lean Startup – Khởi nghiệp Tinh gọn là phương pháp rất hiệu quả dành cho...

0 | 1939