Xây dựng thương hiệu

Bao bì và nghệ thuật đốn tim khách hàng

Cái túi gai trong ảnh là bao bì của chiếc cốc gốm Mông Cổ tôi mua tháng trước. Vốn là người yêu thích các sản phẩm thủ công truyền...

0 | 1209
Xây dựng thương hiệu cho ngành Thủ công mỹ nghệ Việt Nam

TÌM BẢN SẮC THƯƠNG HIỆU CHO NGÀNH THỦ CÔNG MỸ NGHỆ VN

Chia sẻ cách thức xây dựng và phát triển thương hiệu gắn với Thương hiệu Quốc gia, bà Đặng Thanh Vân, Giám đốc Công ty tư vấn thương...

0 | 1094