văn hoá thương hiệu

Xây dựng văn hoá thương hiệu doanh nghiệp

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP XUẤT PHÁT TỪ TÌNH YÊU

Một trong những thành công …mà tôi rất mãn nguyện, đó là xây dựng được tập thể 300 cán bộ nhân viên theo tinh thần đoàn kết, trong...

1 | 3043
Chiến lược văn hoá doanh nghiệp , phù hợp, khác biệt hay nổi bật?

VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP – KHÁC BIỆT, PHÙ HỢP HAY NỔI BẬT?

Bài chia sẻ về thực thi văn hoá doanh nghiệp của Mr. Phạm Khoa, QLNM công ty Midway Metals Vietnam, là một case study hay về thực thi văn hoá doanh...

0 | 1194