thiết kế thương hiệu

Thiết kế logo – Nghe đơn giản nhưng bạn đã biết phải bắt đầu từ đâu chưa?

Bài học xây dựng logo doanh nghiệp từ những thương hiệu nổi tiếng Sau  khi tìm hiểu về 5 chiến lược xây dựng thương hiệu cho doanh...

1 | 1257
EhomeBooks - Tiên phong trong giáo dục gia đình

EHOMEBOOKS – Bạn Chuồn chuồn chở ước mơ xanh

Case Tư vấn chiến lược thương hiệu, chiến lược truyền thông và Thiết kế nhận diện thương hiệu Thời gian: tháng 8/2018 – Tháng...

0 | 2418
Ông Phạm Sơn Tùng, Giám đốc sáng tạo, tư vấn chiến lược hình ảnh thương hiệu

Ông Phạm Sơn Tùng, tư vấn chiến lược hình ảnh thương hiệu

Ông Phạm Sơn Tùng, chuyên viên tư vấn chiến lược hình ảnh thương hiệu Giám đốc Sáng tạo Thanhs Branding Từng tốt nghiệp Đại học Kiến...

0 | 1045