thiết kế thương hiệu

EhomeBooks - Tiên phong trong giáo dục gia đình

EHOMEBOOKS – Bạn Chuồn chuồn chở ước mơ xanh

Case Tư vấn chiến lược thương hiệu, chiến lược truyền thông và Thiết kế nhận diện thương hiệu Thời gian: tháng 8/2018 – Tháng...

0 | 579
Ông Phạm Sơn Tùng, Giám đốc sáng tạo, tư vấn chiến lược hình ảnh thương hiệu

Ông Phạm Sơn Tùng, tư vấn chiến lược hình ảnh thương hiệu

Ông Phạm Sơn Tùng, chuyên viên tư vấn chiến lược hình ảnh thương hiệu Giám đốc Sáng tạo Thanhs Branding Từng tốt nghiệp Đại học Kiến...

0 | 233