phân khúc thị trường

Mô hình STP - Phân chia lại thị trường và khách hàng. Bài giảng Chiến lược Thương hiệu Đột phá kinh doanh

MÔ HÌNH STP GIÁ TRỊ MÀ NHIỀU DOANH NGHIỆP CHƯA TỪNG BIẾT

Mô hình STP (viết tắt của Segmentation, Targeting và Positioning) là mô hình kinh điển trong xây dựng chiến lược marketing và rất được ưa...

0 | 628