Identities design

Quy trình thiết kế logo của Thanhs Brand được xây dựng chi tiết, từ giai đoạn nghiên cứu thông tin, nghiên cứu lịch sử thương hiệu, văn hóa doanh nghiệp, các mục tiêu mà doanh nghiệp hướng đến, các định hướng xây dựng, phát triển cấu trúc thương hiệu của doanh nghiệp, phong thủy đối với chủ doanh nghiệp và ngành nghề... tới các hình tượng thương hiệu, thông điệp thương hiệu, ngôn ngữ thiết kế.

Tất cả các bản thiết kế đều phải được duyệt concept (tiến trình phát triển ý tưởng) trước khi đi đến mẫu phác thảo. Các mẫu phác thảo sau khi được duyệt mới được triển khai thành mẫu Logo sáng tác.

Các mẫu name card đặc biệt

Kỹ thuật bế khuôn và dập nổi hoa văn Kỹ thuật bế khuôn và dập nổi hoa văn trên giấy viết thư đã được sáng chế bởi Johannes...

0 | 1098