5 cấp độ sản phẩm

Bao bì và nghệ thuật đốn tim khách hàng

Cái túi gai trong ảnh là bao bì của chiếc cốc gốm Mông Cổ tôi mua tháng trước. Vốn là người yêu thích các sản phẩm thủ công truyền...

0 | 1214