Quản trị là gì?

Tư vấn chiến lược quản trị doanh nghiệp ở Thanhs

Chiến lược Doanh nghiệp là bài toán không dễ giải

Có rất nhiều định nghĩa khác nhau về thuật ngữ quản trị; Mary Parker Follett cho rằng “quản trị nghệ thuật đạt được mục đích thông qua người khác”. Định nghĩa này nói lên rằng những nhà quản trị đạt được các mục tiêu của tổ chức bằng cách sắp xếp, giao việc cho những người khác thực hiện chứ không phải hoàn thành công việc bằng chính mình.Koontz và O’Donnell định nghĩa: “Có lẽ không có lĩnh vực hoạt động nào của con người quan trọng hơn là công việc quản lý, bởi vì mọi nhà quản trị ở mọi cấp độ và trong mọi cơ sở đều có một nhiệm vụ cơ bản là thiết kế và duy trì một môi trường mà trong đó các cá nhân làm việc với nhau trong các nhóm có thể hoàn thành các nhiệm vụ và các mục tiêu đã định.”Một định nghĩa giải thích tương đối rõ nét về quản trị được James Stoner và Stephen Robbins trình bày như sau: “Quản trị là tiến trình hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát những hoạt động của các thành viên trong tổ chức và sử dụng tất cả các nguồn lực khác của tổ chức nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra”.Từ tiến trình trong định nghĩa này nói lên rằng các công việc hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát phải được thực hiện theo một trình tự nhất định. Khái niệm trên cũng chỉ ra rằng tất cả những nhà quản trị phải thực hiện các hoạt động quản trị nhằm đạt được mục tiêu mong đợi. Những hoạt động này hay còn được gọi là các chức năng quản trị bao gồm:

(1) Hoạch định: Nghĩa là nhà quản trị cần phải xác định trước những mục tiêu và quyết định những cách tốt nhất để đạt được mục tiêu; (2) Tổ chức: Đây là công việc liên quan đến sự phân bổ và sắp xếp nguồn lực con người và những nguồn lực khác của tổ chức. Mức độ hiệu quả của tổ chức phụ thuộc vào sự phối hợp các nguồn lực để đạt được mục tiêu; (3) Lãnh đạo: Thuật ngữ này mô tả sự tác động của nhà quản trị đối với các thuộc cấp cũng như sự giao việc cho những người khác làm. Bằng việc thiết lập môi trường làm việc tốt, nhà quản trị có thể giúp các thuộc cấp làm việc hiệu quả hơn; Và (4) Kiểm soát: Nghĩa là nhà quản trị cố gắng để đảm bảo rằng tổ chức đang đi đúng mục tiêu đã đề ra. Nếu những hoạt động trong thực tiễn đang có sự lệch lạc thì những nhà quản trị sẽ đưa ra những điều chỉnh cần thiết.

Định nghĩa của Stoner và Robbins cũng chỉ ra rằng nhà quản trị sử dụng tất cả những nguồn lực của tổ chức bao gồm nguồn lực tài chính, vật chất và thông tin cũng như nguồn nhân lực để đạt được mục tiêu. Trong những nguồn lực trên, nguồn lực con người là quan trọng nhất và cũng khó khăn nhất để quản lý. Yếu tố con người có thể nói là có ảnh hưởng quyết định đối với việc đạt được mục tiêu của tổ chức hay không. Tuy nhiên, những nguồn lực khác cũng không kém phần quan trọng. Ví dụ như một nhà quản trị muốn tăng doanh số bán thì không chỉ cần có chính sách thúc đẩy, khích lệ thích hợp đối với nhân viên bán hàng mà còn phải tăng chi tiêu cho các chương trình quảng cáo, khuyến mãi.

Hoạt động Tư vấn quản trị Doanh nghiệp của Thanhs:

Tư vấn chiến lược thương hiệu theo giờ

Khác với những chuyên gia tư vấn nước ngoài hoặc các chuyên gia từ trường đại học, viện nghiên cứu; các chuyên gia của Thanhs trước tiên đều chính là những CEO, những nhà quản lý doanh nghiệp, đi lên từ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chính vì vậy, chúng tôi hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng và những khó khăn, trăn trở mà các chủ doanh nghiệp Việt đang phải đối mặt.  Chúng tôi cũng thấu biết những điều kiện hữu hạn về nguồn lực tài chính, nguồn lực con người trong Doanh nghiệp Việt Nam.

Các chuyên gia tư vấn quản trị trên 30 năm kinh nghiệm của Thanhs sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp trong toàn bộ quá trình phát triển: xây dựng chiến lược, tài chính, nhân sự và kế hoạch triển khai với tiêu chí phù hợp, hiệu quả, chuyên nghiệp. Ngoài ra, trong hệ sinh thái Tư vấn chiến lược của Thanhs xây dựng, còn có hệ thống các giải pháp đào tạo, huấn luyện nhằm cung cấp cho Doanh nghiệp nguồn nhân lực chất lượng cao được đào tạo chuyên nghiệp và bài bản.

Hoạt động tư vấn quản trị của Thanhs gồm các nội dung chính sau:

 • Tư vấn xây dựng chiến lược doanh nghiệp
 • Tư vấn xây dựng chiến lược kinh doanh
 • Tư vấn quản trị hệ thống chung: Xây dựng 11 hệ thống và bộ mô tả Chức năng nhiệm vụ, quy trình. lưu đồ trong doanh nghiệp
 • Tư vấn quản trị Tài chính – Kế toán
 • Tư vấn quản trị nguồn Nhân lực
Kết quả tư vấn chiến lược Doanh nghiệp Vừa và nhỏ

Kết quả tư vấn chiến lược Doanh nghiệp Vừa và nhỏ

23622431_10210706838293808_6442700702717823263_n

23722508_10210706837813796_5814427332076410240_n

23658914_10210706835333734_260534226238434992_n

 

Thông thường, các bước triển khai hoạt động quản trị như sau:

 • Nghiên cứu, khảo sát, đánh giá thực trạng doanh nghiệp
 • Tổng kết đánh giá sơ bộ thực trạng, phác thảo các chiến lược phản ứng nhanh (cần có)
 • Xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp (Chiến lược công ty trong giai đoạn 5 năm tiếp theo)
 • Xây dựng chiến lược Thương hiệu doanh nghiệp
 • Xây dựng chiến lược kinh doanh (mục tiêu, kế hoạch kinh doanh theo thời gian từng năm)
 • Xây dựng chiến lược Marketing tổng quan
 • Chiến lược quản trị tài chính kế toán
 • Chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

23754762_10210706836773770_1231827838786384259_n

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TỪ CHUYÊN GIA HÀNG ĐẦU

 

thanhs-admin (133 Posts)

Là sáng lập viên và Giám đốc điều hành Công ty Thanhs. Với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn xây dựng thương hiệu và thực hiện truyền thông, ThS. Đặng Thanh Vân đã tham gia xây dựng nhiều thương hiệu thành công và là giám đốc thương hiệu (cho thuê) của nhiều công ty.Bên cạnh đó, ThS. Đặng Thanh Vân cũng tham gia tư vấn, giảng dạy chiến lược thương hiệu, định vị thương hiệu, xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu cho nhiều tổ chức đào tạo và doanh nghiệp.