Quy trình sáng tạo Slogan

Quy trình sáng tạo Slogan - Copy write by Thanhs Brand - Ver. 2012

Quy trình sáng tạo Slogan – Copy write by Thanhs Brand – Ver. 2012

 

SLOGAN là gì?

Slogan hiểu một cách ngắn gọn là Thông điệp truyền thông của thương hiệu; thường được xây dựng dựa trên các tính cách và đặc điểm Lý tính, Cảm tính của sản phẩm và thương hiệu

Một SLOGAN thành công phải chứa đựng Thông điệp ấn tượng và khơi gợi được trí tưởng tượng của khách hàng về sản phẩm/thương hiệu.

Thông điệp định vị thương hiệu - Tagline thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải

Thông điệp định vị thương hiệu – Tagline thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải


Tài liệu đào tạo Sáng tạo Slogan của Thanhs

Tài liệu lần đầu tiên Public nhân dịp InfoTV phỏng vấn Chuyên gia tư vấn chiến lược Thương hiệu Đặng Thanh Vân về vai trò của Slogan trong hoạt động định vị thương hiệu.

Quy trình SÁNG TẠO SLOGAN của Thanhs được đúc kết qua 15 năm kinh nghiệm tư vấn thương hiệusáng tạo thương hiệu và triển khai thực hiện truyền thông Marketing .

Với mục tiêu cốt lõi “sáng tạo giá trị”, Thanhs không đơn thuần đặt tên gọi hay một  mẫu Logo; chúng tôi nỗ lực sáng tạo những Niềm tự hào.

 

DOANH NGHIỆP CHƯA CÓ SLOGAN ẤN TƯỢNG?

Đăng ký Sáng tạo Slogan ngay

 

Bài phỏng vấn Ths. Đặng Thanh Vân của InfoTV về vai trò của Slogan trong hoạt động định vị Thương hiệu doanh nghiệp.

Tham khảo một số tác phẩm sáng tạo Slogan của Thanhs

Alway beside You – Lanexang Assurance
Sáng tạo Slogan, thiết kế nhận diện thương hiệu Công ty CP Bảo hiểm Lanexang Assurance

Sáng tạo Slogan, thiết kế nhận diện thương hiệu Công ty CP Bảo hiểm Lanexang Assurance

 

WARM UP YOUR LIFE – LENLINK
Sáng tạo Slogan và xây dựng chiến lược thương hiệu Lenlink

Sáng tạo Slogan và xây dựng chiến lược thương hiệu Lenlink

ENJOY YOUR TRAVEL – ATLAS BRAND

Sáng tạo Slogan và thiết kế nhận diện thương hiệu ATLAS

Sáng tạo Slogan và thiết kế nhận diện thương hiệu ATLAS

 

Expertrans Logo

Expertrans Logo

 

thanhs-admin (141 Posts)

Là sáng lập viên và Giám đốc điều hành Công ty Thanhs. Với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn xây dựng thương hiệu và thực hiện truyền thông, ThS. Đặng Thanh Vân đã tham gia xây dựng nhiều thương hiệu thành công và là giám đốc thương hiệu (cho thuê) của nhiều công ty.Bên cạnh đó, ThS. Đặng Thanh Vân cũng tham gia tư vấn, giảng dạy chiến lược thương hiệu, định vị thương hiệu, xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu cho nhiều tổ chức đào tạo và doanh nghiệp.