Blog chính thức của công ty Thanhs đang trong quá trình hoàn thiện, trong thời gian này, vui lòng xem thêm thông tin và các kiến thức thương hiệu được Thanhs tổng hợp và chia sẻ tại:

Blog cá nhân của ThS. Đặng Thanh Vân

www.dangthanhvan.com

Blog tiếng Anh

www.thanhsbranding.com

Trân trọng cám ơn sự ủng hộ của bạn tới Thanhs.

thanhs-admin (136 Posts)

Là sáng lập viên và Giám đốc điều hành Công ty Thanhs. Với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn xây dựng thương hiệu và thực hiện truyền thông, ThS. Đặng Thanh Vân đã tham gia xây dựng nhiều thương hiệu thành công và là giám đốc thương hiệu (cho thuê) của nhiều công ty.Bên cạnh đó, ThS. Đặng Thanh Vân cũng tham gia tư vấn, giảng dạy chiến lược thương hiệu, định vị thương hiệu, xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu cho nhiều tổ chức đào tạo và doanh nghiệp.