ThS. Phạm Công Toàn – Chuyên gia tư vấn, đào tạo Chiến lược Marketing doanh nghiệp.

Thứ Sáu, 11/03/2016, 08:11

ThS. Phạm Công Toàn – Chuyên gia tư vấn, đào tạo Chiến lược Marketing doanh nghiệp.

Ông Phạm Công Toàn là phó khoa Marketing – T hương mại và Du lịch, trường ĐH Kinh tế Thái Nguyên đồng thời là Giám đốc Marketing của nhiều thương hiệu doanh nghiệp như Thời trang Elise…

Ông Phạm Công Toàn đồng hành cùng Thanhs từ 2015 và chính thức tham gia các dự án tư vấn, đào tạo của Thanhs từ tháng 3/2017

View (6)