Cơ hội cộng tác

Sứ mệnh cốt lõi của Công ty Tư vấn thương hiệu và truyền thông Thanhs là Sáng tạo giá trị thương hiệu bằng sự  Cộng tác – Chia sẻ – Nhiệt thành và Toàn tâm.

Chúng tôi luôn chào đón những người có cùng chí hướng, triết lý và văn hoá với Thanhs Brand để đem lại niềm tự hào cho các Thương hiệu Việt.

Trong kế hoạch phát triển 2010-2020, chúng tôi định hướng mở rộng quy mô với nhu cầu tuyển dụng nhân sự tài năng và cộng tác với các chuyên gia hàng đầu trong nhiều lĩnh vực. Vì vậy, nếu bạn có cùng mục tiêu và tầm nhìn, hãy đừng chần chờ gửi thông tin của bạn cho chúng tôi theo địa chỉ:  thanhscompany@gmail.com / vantd.thanhs@gmail.com