1498959-10203912223152676-9199411786946864147-o 

Chiến lược Khác biệt hoá thương hiệu – Xây dựng để dẫn đầu

KHÁI NIỆM

Khác biệt hóa Thương hiệu là phương pháp mà một Doanh nghiệp (tổ chức, cá nhân) tiếp cận với các phân khúc thị trường và khách hàng mục tiêu (khác nhau) bằng hệ thống những giải pháp độc đáo so với đối thủ cạnh tranh nhằm mục tiêu tạo nên một liên tưởng đặc trưng trong tâm trí khách hàng.

Xem bài giảng chiến lược Khác biệt hóa thương hiệu

Khác biệt hóa xác lập một vị trí khác biệt và độc đáo có tính bền vững, khó thay thế, khó bắt chước của thương hiệu so với đối thủ. Chiến lược khác biệt hóa không phải là sự sáng tạo phong phú hay liên tục thay đổi, mà phải là sự đổi mới từ gốc và thường bắt nguồn từ năng lực cốt lõi của doanh nghiệp.

Xem toạ đàm livestream của Chuyên gia Đặng Thanh Vân về chiến lược Khác biệt hoá dành cho cửa hàng bán lẻ để hiểu thêm về chiến lược Khác biệt hoá thương hiệu


ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TỪ CHUYÊN GIA HÀNG ĐẦU

 

Tham khảo Các giải pháp tư vấn chiến lược của Thanhs bao gồm:

1. Tư vấn thương hiệu:

2. Giám đốc chiến lược Thương hiệu và chiến lược Marketing cho thuê:

3. Xây dựng chiến lược Marketing:

4. Tư vấn chiến lược thương hiệu và Marketing theo giờ

5. Phòng Marketing/ Thương hiệu thuê ngoài

Các dịch vụ Đặt tên và thiết kế thương hiệu bao gồm:

– Đặt tên thương hiệu (Brand Naming) / Thay đổi tên thương hiệu (rebrand)

– Sáng tạo tên gọi các nhãn hàngvà thương hiệu nhánh phù hợp triết lý thương hiệu mẹ

– Thiết kế Logo & biểu tượng

– Tái thiết kế logo (Re-branding/ Re-logo)

– Sáng tạo Slogan

Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu (Corporate Identity Profile).

 

thanhs-admin (143 Posts)

Là sáng lập viên và Giám đốc điều hành Công ty Thanhs. Với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn xây dựng thương hiệu và thực hiện truyền thông, ThS. Đặng Thanh Vân đã tham gia xây dựng nhiều thương hiệu thành công và là giám đốc thương hiệu (cho thuê) của nhiều công ty.Bên cạnh đó, ThS. Đặng Thanh Vân cũng tham gia tư vấn, giảng dạy chiến lược thương hiệu, định vị thương hiệu, xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu cho nhiều tổ chức đào tạo và doanh nghiệp.