Tư vấn chiến lược Thương hiệu

Chuyên gia Tư vấn chiến lược Thương hiệu dẫn đầu thị trường dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ SMEs

Chuyên gia Tư vấn chiến lược Thương hiệu dẫn đầu thị trường dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ SMEs

thanhs-admin (142 Posts)

Là sáng lập viên và Giám đốc điều hành Công ty Thanhs. Với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn xây dựng thương hiệu và thực hiện truyền thông, ThS. Đặng Thanh Vân đã tham gia xây dựng nhiều thương hiệu thành công và là giám đốc thương hiệu (cho thuê) của nhiều công ty.Bên cạnh đó, ThS. Đặng Thanh Vân cũng tham gia tư vấn, giảng dạy chiến lược thương hiệu, định vị thương hiệu, xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu cho nhiều tổ chức đào tạo và doanh nghiệp.


0 7

Leave a Reply