Tổng quan về Thương hiệu - CEO HN2

Tổng quan về Thương hiệu – Total Branding

Nội dung Slide Bài giảng Buổi 1 về Chiến lược thương hiệu dẫn đầu dành cho doanh nghiệp SME (SMEBrand) trong chuỗi 11 bài giảng của Chuyên gia tư vấn thương hiệu Đặng Thanh Vân.

Bài giảng được Chuyên gia bổ sung, chỉnh lý tháng 11/2017 dành cho buổi đào tạo CEO HN2 của cộng đồng Quản trị khởi nghiệp. Nhân ngày 20/11, chuyên gia Đặng Thanh Vân đã dành tặng tất cả độc giả bài giảng như một lời tri ân tới tất cả.

Tổng quan về Thương hiệu - CEO HN2

Tổng quan về Thương hiệu – CEO HN2

Tổng quan về Thương hiệu - CEO HN2

Tổng quan về Thương hiệu - CEO HN2

“Chào mừng 20/11, ngày của các Nhà giáo, vì có học viên thì mới có “người Thầy”; ai trong chúng ta cũng là học trò và cũng là Thầy của một (hoặc nhiều người khác) nên quà này như một lời tri ân đến tất cả chúng ta; những người học và những người thầy.”

Xin trân trọng cám ơn tâm huyết của Bà Vân với cộng đồng khởi nghiệp

 

Đăng ký nhận tài liệu về
Chiến lược khác biệt hoá thương hiệu

thanhs-admin (143 Posts)

Là sáng lập viên và Giám đốc điều hành Công ty Thanhs. Với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn xây dựng thương hiệu và thực hiện truyền thông, ThS. Đặng Thanh Vân đã tham gia xây dựng nhiều thương hiệu thành công và là giám đốc thương hiệu (cho thuê) của nhiều công ty.Bên cạnh đó, ThS. Đặng Thanh Vân cũng tham gia tư vấn, giảng dạy chiến lược thương hiệu, định vị thương hiệu, xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu cho nhiều tổ chức đào tạo và doanh nghiệp.


0 265

Leave a Reply