THƯƠNG HIỆU ĐỐI THOẠI VỚI CHUYÊN GIA

THƯƠNG HIỆU ĐỐI THOẠI VỚI CHUYÊN GIA

THƯƠNG HIỆU ĐỐI THOẠI VỚI CHUYÊN GIA

Các chuyên gia thương hiệu & PR sẽ có buổi mạn đàm nói chuyện về 3 tình huống thương hiệu của Besthome (đồ gia dụng), Vodka Cá sấu và một thương hiệu phát hành sách.

Tương tác giữa các chủ thương hiệu với các chuyên gia & với những người tham dự – đây là workshop đầu tiên của VMCC theo Format mới (thay vì format truyền thống diễn giả nói, khán giả nghe).

1461044_700379876640659_839050605_n

Talk to Advisor
Địa điểm: Venus Palace – Nguyễn Khang – Hà Nội
Thời gian: 2h thứ 7 ngày 16/11/2013

thanhs-admin (143 Posts)

Là sáng lập viên và Giám đốc điều hành Công ty Thanhs. Với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn xây dựng thương hiệu và thực hiện truyền thông, ThS. Đặng Thanh Vân đã tham gia xây dựng nhiều thương hiệu thành công và là giám đốc thương hiệu (cho thuê) của nhiều công ty.Bên cạnh đó, ThS. Đặng Thanh Vân cũng tham gia tư vấn, giảng dạy chiến lược thương hiệu, định vị thương hiệu, xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu cho nhiều tổ chức đào tạo và doanh nghiệp.


0 333

Leave a Reply