Quy trình xây dựng thương hiệu doanh nghiệp

Quy trình này là sản phẩm trí tuệ của ThanhsBrand 2011, đã được cấp bản quyền tác giả. Vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn.

Thương hiệu Expertrans do Thanhs sáng tạo tên thương hiệu, slogan, thiết kế hệ thống nhận diện và tư vấn chiến lược thương hiệu toàn cầu

Thương hiệu Expertrans do Thanhs sáng tạo tên thương hiệu, slogan, thiết kế hệ thống nhận diện và tư vấn chiến lược thương hiệu toàn cầu

A – Giai đoạn đăt nền móng : NGHIÊN CỨU SẢN PHẨM, KHÁCH HÀNG VÀ THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU
1.  Nghiên cứu và khảo sát nhu cầu thị trường, thị phần, khách hàng mục tiêu.
2. Nghiên cứu sản phẩm, vòng đời, chuỗi giá trị; khả năng phát triển và khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường
3. Nghiên cứu SWOT của doanh nghiệp và các đối thủ cạnh tranh
4. Phân tích, đánh giá kết quả nghiên cứu.

Vui lòng xem tiếp tài liệu trong file dưới đây:

Xem thêm Quy trình 10 bước Xây dựng và phát triển thương hiệu dành cho Doanh nghiệp Trẻ

thanhs-admin (143 Posts)

Là sáng lập viên và Giám đốc điều hành Công ty Thanhs. Với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn xây dựng thương hiệu và thực hiện truyền thông, ThS. Đặng Thanh Vân đã tham gia xây dựng nhiều thương hiệu thành công và là giám đốc thương hiệu (cho thuê) của nhiều công ty.Bên cạnh đó, ThS. Đặng Thanh Vân cũng tham gia tư vấn, giảng dạy chiến lược thương hiệu, định vị thương hiệu, xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu cho nhiều tổ chức đào tạo và doanh nghiệp.


0 479

Leave a Reply