Truyền thông thương hiệu, copywriting, digital marketing và thiết kế In

Truyền thông thương hiệu, copywriting, digital marketing và thiết kế In

Bằng lợi thế trong hoạt động tư vấn xây dựng thương hiệuthiết kế thương hiệu, Thanhs hỗ trợ tối đa khách hàng xây dựng và khắc hoạ Bản sắc văn hoá kinh doanh và Hình tượng thương hiệu Doanh nghiệp trong các sản phẩm Thiết kế và chiến thuật Marketing.

Thanhs nỗ lực cung cấp cho doanh nghiệp các sản phẩm có chất lượng tốt và dịch vụ toàn tâm.

Trong phần Dự án tiêu biểu, chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu những sản phẩm dịch vụ có giá trị nhưn hững (bài học thực tiễn) sinh động và bổ ích đối với các doanh nghiệp.

 

thanhs-admin (143 Posts)

Là sáng lập viên và Giám đốc điều hành Công ty Thanhs. Với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn xây dựng thương hiệu và thực hiện truyền thông, ThS. Đặng Thanh Vân đã tham gia xây dựng nhiều thương hiệu thành công và là giám đốc thương hiệu (cho thuê) của nhiều công ty.Bên cạnh đó, ThS. Đặng Thanh Vân cũng tham gia tư vấn, giảng dạy chiến lược thương hiệu, định vị thương hiệu, xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu cho nhiều tổ chức đào tạo và doanh nghiệp.