VG Pipe – Công ty cổ phần Thép Việt Đức

Công ty cổ phần Ống thép Việt – Đức VG PIPE (Vietnam Germany Steel Pipe Joint Stock Company) là một trong những doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh các sản phẩm thép hàng đầu ở Việt Nam với sản lượng 200.000tấn/năm. Cùng với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước nói chung, trong sự lớn mạnh không ngừng của ngành thép Việt Nam nói riêng…

Logo VG Pipe được ThS. Nguyễn Hữu Chính thiết kế năm 2004 trong phạm vi công việc hợp tác với công ty Thanhs. ThS. Nguyễn Hữu Chính vừa là chuyên viên thiết kế cao cấp, vừa là một trong những giám đốc thương hiệu cộng tác với Thanhs trong dự án GoBrand.

Công ty tư vấn thương hiệu & truyền thông Thanhs cũng là đơn vị thiết kế và cung cấp nhiều sản phẩm in ấn cho VG Pipe giai đoạn 2004-2007

thanhs-admin (143 Posts)

Là sáng lập viên và Giám đốc điều hành Công ty Thanhs. Với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn xây dựng thương hiệu và thực hiện truyền thông, ThS. Đặng Thanh Vân đã tham gia xây dựng nhiều thương hiệu thành công và là giám đốc thương hiệu (cho thuê) của nhiều công ty.Bên cạnh đó, ThS. Đặng Thanh Vân cũng tham gia tư vấn, giảng dạy chiến lược thương hiệu, định vị thương hiệu, xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu cho nhiều tổ chức đào tạo và doanh nghiệp.


0 503

Leave a Reply