Văn phòng đại diện Boehringer Ingelheim Vietnam

Boehringer Ingelheim Việt Nam là Công ty Đa quốc gia trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh dược phẩm.

Công ty Thanhs đã cộng tác và là nhà cung cấp sản phẩm quảng cáo cho VPDD Boehringer Ingelheim Việt Nam từ năm 2000 đến nay.

thanhs-admin (143 Posts)

Là sáng lập viên và Giám đốc điều hành Công ty Thanhs. Với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn xây dựng thương hiệu và thực hiện truyền thông, ThS. Đặng Thanh Vân đã tham gia xây dựng nhiều thương hiệu thành công và là giám đốc thương hiệu (cho thuê) của nhiều công ty.Bên cạnh đó, ThS. Đặng Thanh Vân cũng tham gia tư vấn, giảng dạy chiến lược thương hiệu, định vị thương hiệu, xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu cho nhiều tổ chức đào tạo và doanh nghiệp.


0 878

Leave a Reply