Trung tâm Y học Hạt nhân và Ung Bướu, Bệnh viện Bạch Mai

Hệ thống nhận diện của Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai được công ty Thanhs thiết kế tháng 6 năm 2011.

Bao gồm các nội dung chính:

+ Logo và quy chuẩn dành cho Logo

+  Hệ thống văn bản, ấn phẩm văn phòng

+ Hệ thống biển bảng trong toàn bộ toà nhà với mô hình kiến trúc hiện đại, dự kiến sẽ xây dựng mới trong giai đoạn 2012-2015
+ Khu vực sảnh lễ tân

+ Hệ thống biển quảng cáo ngoài trời, mass media

+ Hệ thống ấn phẩm quảng cáo

+ Hệ thống vật phẩm quảng cáo

+ Layout trang chủ Website

 

thanhs-admin (136 Posts)

Là sáng lập viên và Giám đốc điều hành Công ty Thanhs. Với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn xây dựng thương hiệu và thực hiện truyền thông, ThS. Đặng Thanh Vân đã tham gia xây dựng nhiều thương hiệu thành công và là giám đốc thương hiệu (cho thuê) của nhiều công ty.Bên cạnh đó, ThS. Đặng Thanh Vân cũng tham gia tư vấn, giảng dạy chiến lược thương hiệu, định vị thương hiệu, xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu cho nhiều tổ chức đào tạo và doanh nghiệp.


0 289

Leave a Reply