Nhãn hàng thời trang Silkage

Silkage là tâm huyết của một nữ Doanh nhân yêu Lụa Việt và Hồn-ngọc-Việt. Những sản phẩm chính của thương hiệu này bao gồm: Lụa, áo bông thêu tay, thời trang lụa cao cấp…

Gobrand trân trọng giới thiệu thân chủ mới, một doanh nghiệp non trẻ nhưng đầy tiềm năng và đam mê. Bạn có thể xem chi tiết quy trình thiết kế thương hiệu Silkage tại blog tại đây.

thanhs-admin (136 Posts)

Là sáng lập viên và Giám đốc điều hành Công ty Thanhs. Với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn xây dựng thương hiệu và thực hiện truyền thông, ThS. Đặng Thanh Vân đã tham gia xây dựng nhiều thương hiệu thành công và là giám đốc thương hiệu (cho thuê) của nhiều công ty.Bên cạnh đó, ThS. Đặng Thanh Vân cũng tham gia tư vấn, giảng dạy chiến lược thương hiệu, định vị thương hiệu, xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu cho nhiều tổ chức đào tạo và doanh nghiệp.


0 282

Leave a Reply