Công ty Máy tính Anh Ngọc

Công ty Máy tính Anh Ngọc, một trong những công ty máy tính bán buôn hoạt động khá thành công tại thị trường các tỉnh phía Bắc.

Logo của Công ty Máy tính Anh Ngọc đã được đăng ký SHTT và được sử dụng trong nhiều năm, Năm 2009, công ty Thanh thực hiện quy chuẩn  thiết kế hệ thống nhận diện với mục tiêu “nâng tầm hình tượng thương hiệu”.

thanhs-admin (143 Posts)

Là sáng lập viên và Giám đốc điều hành Công ty Thanhs. Với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn xây dựng thương hiệu và thực hiện truyền thông, ThS. Đặng Thanh Vân đã tham gia xây dựng nhiều thương hiệu thành công và là giám đốc thương hiệu (cho thuê) của nhiều công ty.Bên cạnh đó, ThS. Đặng Thanh Vân cũng tham gia tư vấn, giảng dạy chiến lược thương hiệu, định vị thương hiệu, xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu cho nhiều tổ chức đào tạo và doanh nghiệp.


0 416

Leave a Reply