Công ty Kanepackage Viet Nam

Kanepackage việt nam là công ty 100% vốn Nhật Bản, trụ sở tại khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội. Kanepackage hoạt động trong lĩnh vực sản xuất vật liệu và thành phẩm đóng gói.

Thanhs là đơn vị được lựa chọn cung ứng hệ thống sản phẩm văn phòng: name card, phong bì, tiêu đề thư, giấy mời, túi giấy, quyển hoá đơn nội bộ carbon nhiều liên…

Kinh nghiệm làm việc nhiều năm với các đối tác nước ngoài nói chung và Nhật Bản nói riêng một mặt góp phẩn khẳng định uy tín và dịch vụ chuyên nghiệp của Thanhs; mặt khác chính là ưu thế của công ty khi được các đối tác xứng tầm lựa chọn.

thanhs-admin (136 Posts)

Là sáng lập viên và Giám đốc điều hành Công ty Thanhs. Với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn xây dựng thương hiệu và thực hiện truyền thông, ThS. Đặng Thanh Vân đã tham gia xây dựng nhiều thương hiệu thành công và là giám đốc thương hiệu (cho thuê) của nhiều công ty.Bên cạnh đó, ThS. Đặng Thanh Vân cũng tham gia tư vấn, giảng dạy chiến lược thương hiệu, định vị thương hiệu, xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu cho nhiều tổ chức đào tạo và doanh nghiệp.


0 307

Leave a Reply