Công ty cổ phần Du lịch và phát triển đô thị TUD

Công ty cổ phần Du lịch và phát triển đô thị TUD là chủ đầu tư dự án Sân Golf Đầm Vạc.

Thanhs là đối tác thiết kế, thực hiện các sản phẩm nhận diện thương hiệu, bộ sales kits bán hàng cho công ty TUD và sân Golf từ 2005 đến nay.

thanhs-admin (136 Posts)

Là sáng lập viên và Giám đốc điều hành Công ty Thanhs. Với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn xây dựng thương hiệu và thực hiện truyền thông, ThS. Đặng Thanh Vân đã tham gia xây dựng nhiều thương hiệu thành công và là giám đốc thương hiệu (cho thuê) của nhiều công ty.Bên cạnh đó, ThS. Đặng Thanh Vân cũng tham gia tư vấn, giảng dạy chiến lược thương hiệu, định vị thương hiệu, xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu cho nhiều tổ chức đào tạo và doanh nghiệp.


0 267

Leave a Reply