Công ty Chứng khoán IRS

Công ty Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (IRS) cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán bao gồm: Môi giới chứng khoán, Tự doanh chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán và Lưu ký chứng khoán.

IRS được thành lập và điều hành bởi các nhà quản trị doanh nghiệp giàu kinh nghiệm, các chuyên gia xuất sắc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

Trong năm 2010, công ty Thanhs hân hạnh được cùng với Công ty Chứng Khoán IRS thực hiện Re-Branding, (tái cấu trúc Thương hiệu). Hình ảnh thương hiệu Chứng khoán IRS đã được tái định vị thành công với Thông điệp NƠI DỊCH VỤ LÀM NÊN BẢN SẮC


thanhs-admin (136 Posts)

Là sáng lập viên và Giám đốc điều hành Công ty Thanhs. Với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn xây dựng thương hiệu và thực hiện truyền thông, ThS. Đặng Thanh Vân đã tham gia xây dựng nhiều thương hiệu thành công và là giám đốc thương hiệu (cho thuê) của nhiều công ty.Bên cạnh đó, ThS. Đặng Thanh Vân cũng tham gia tư vấn, giảng dạy chiến lược thương hiệu, định vị thương hiệu, xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu cho nhiều tổ chức đào tạo và doanh nghiệp.


0 309

Leave a Reply