Xây dựng, thiết kế nhận diện Thương hiệu Công ty Bảo Tín Mạnh Hải

Gia đình nghệ nhân - Tinh hoa nghề vàng, thông điệp định vị thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải tư vấn bởi Thanhs

Gia đình nghệ nhân – Tinh hoa nghề vàng, thông điệp định vị thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải tư vấn bởi Thanhs

thanhs-admin (141 Posts)

Là sáng lập viên và Giám đốc điều hành Công ty Thanhs. Với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn xây dựng thương hiệu và thực hiện truyền thông, ThS. Đặng Thanh Vân đã tham gia xây dựng nhiều thương hiệu thành công và là giám đốc thương hiệu (cho thuê) của nhiều công ty.Bên cạnh đó, ThS. Đặng Thanh Vân cũng tham gia tư vấn, giảng dạy chiến lược thương hiệu, định vị thương hiệu, xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu cho nhiều tổ chức đào tạo và doanh nghiệp.


0 8

Leave a Reply