ThS. Phạm Công Toàn – Chuyên gia tư vấn, đào tạo Chiến lược Marketing doanh nghiệp.

ThS. Phạm Công Toàn – Chuyên gia tư vấn, đào tạo Chiến lược Marketing doanh nghiệp.

Ông Phạm Công Toàn là phó khoa Marketing – T hương mại và Du lịch, trường ĐH Kinh tế Thái Nguyên đồng thời là Giám đốc Marketing của nhiều thương hiệu doanh nghiệp như Thời trang Elise…

Ông Phạm Công Toàn đồng hành cùng Thanhs từ 2015 và chính thức tham gia các dự án tư vấn, đào tạo của Thanhs từ tháng 3/2017

thanhs-admin (143 Posts)

Là sáng lập viên và Giám đốc điều hành Công ty Thanhs. Với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn xây dựng thương hiệu và thực hiện truyền thông, ThS. Đặng Thanh Vân đã tham gia xây dựng nhiều thương hiệu thành công và là giám đốc thương hiệu (cho thuê) của nhiều công ty.Bên cạnh đó, ThS. Đặng Thanh Vân cũng tham gia tư vấn, giảng dạy chiến lược thương hiệu, định vị thương hiệu, xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu cho nhiều tổ chức đào tạo và doanh nghiệp.


0 177

Leave a Reply