Chuyên viên tư vấn chiến lược bán hàng - Thanhs Branding

ThS. Nguyễn Ngọc Hưng – Chuyên gia Tư vấn CLKD

ThS. Nguyễn Ngọc Hưng – Chuyên gia Đào tạo và tư vấn chiến lược Kinh doanh và Bán hàng

ThS Nguyễn Ngọc Hưng hiện đang là Giảng viên QTKD, ĐH Thương Mại và là Giám đốc Trung tâm đào tạo trực thuộc Thanhs.

Ông Nguyễn Ngọc Hưng cũng là Chuyên gia huấn luyện bán hàng, tư vấn chiến lược bán hàng, chiến lược Marketing. Anh có nhiều kinh nghiệm tư vấn và huấn luyện bộ phận kinh doanh các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực: Điện máy, thiết bị văn phòng, may mặc, hàng tiêu dùng, dược phẩm, du lịch, bảo hiểm, bất động sản…

ThS. Nguyễn Ngọc Hưng đồng hành cùng Thanhs Branding từ tháng 6/2014

 

thanhs-admin (143 Posts)

Là sáng lập viên và Giám đốc điều hành Công ty Thanhs. Với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn xây dựng thương hiệu và thực hiện truyền thông, ThS. Đặng Thanh Vân đã tham gia xây dựng nhiều thương hiệu thành công và là giám đốc thương hiệu (cho thuê) của nhiều công ty.Bên cạnh đó, ThS. Đặng Thanh Vân cũng tham gia tư vấn, giảng dạy chiến lược thương hiệu, định vị thương hiệu, xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu cho nhiều tổ chức đào tạo và doanh nghiệp.


0 473

Leave a Reply