Bà Đặng Thanh Vân, chuyên gia tư vấn chiến lược thương hiệu và quản trị doanh nghiệp

ThS. Đặng Thanh Vân, Chuyên gia tư vấn cao cấp

ThS. Đặng Thanh Vân, Chuyên gia tư vấn cao cấp chiến lược thương hiệu
Tổng giám đốc Công ty Thanhs

Bà Đặng Thanh Vân là sáng lập viên và Tổng giám đốc Công ty Thanhs với hơn 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn xây dựng thương hiệu và thực hiện truyền thông.

Tâm niệm sứ mệnh cá nhân là trở thành “bạn đồng hành tận tâm“ cùng quá trình phát triển thương hiệu doanh nghiệp; Bà Đặng Thanh Vân đã tham gia đồng sáng tạo, xây dựng nhiều thương hiệu thành công và là giám đốc thương hiệu (cho thuê) của nhiều công ty. Bên cạnh đó, bà Vân cũng tham gia tư vấn, giảng dạy chiến lược thương hiệu, định vị thương hiệu, xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu cho nhiều tổ chức đào tạo và doanh nghiệp.

ThS. Đặng Thanh Vân còn là tác giả của cuốn sách 10 bước cất cánh Thương hiệu – sách duy nhất viết về chiến lược xây dựng thương hiệu cho Doanh nghiệp Vừa và nhỏ Việt Nam; Bà cũng đồng thời có rất nhiều bài nghiên cứu về hoạt động xây dựng thương hiệu, đăng tải trên nhiều phương tiện báo chí và forum.

Xem thêm các bài viết của Bà Đặng Thanh Vân tại www.dangthanhvan.com

tienviet (6 Posts)


0 510

Leave a Reply