PGS. TS. Lê Hà, Chuyên gia tư vấn chiến lược thương hiệu, chuyên ngành Sở hữu trí tuệ.

PGS. TS. Lê Hà, Chuyên gia tư vấn chiến lược thương hiệu

PGS. TS. Lê Hà, Chuyên gia tư vấn chiến lược thương hiệu, chuyên ngành Sở hữu trí tuệ.

TS. Lê Hà hiện đang là giảng viê ĐH Ngoại Thương, Hà Nội và tham gia đồng hành trong các dự án tư vấn của Thanhs. Bà vừa được phong hàm Phó giáo sư vào tháng 10/2016.

0 279

Leave a Reply