Bà Trần Tám, Luật sư Sở hữu trí tuệ

Bà Trần Tám – Luật sư sở hữu trí tuệ đại diện của Thanhs

Bà Trần Tám – Luật sư sở hữu trí tuệ đại diện của Thanhs

Bà Trần Tám đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc tư vấn pháp luật liên quan đến các hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt nam, tư vấn hợp đồng và y tế, 10 năm kinh nghiệm tư vấn và đại diện trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

Hiện nay luật sư Tám đang điều hành chính các hoạt động của Công ty IPCom Việt Nam – một Công ty tư vấn và đào tạo về đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ.

Bà Trần Tám cũng đồng thời là chuyên gia tư vấn toàn bộ các vấn đề Pháp lý và Sở hữu trí tuệ cho Khách hàng của Thanhs.

thanhs-admin (143 Posts)

Là sáng lập viên và Giám đốc điều hành Công ty Thanhs. Với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn xây dựng thương hiệu và thực hiện truyền thông, ThS. Đặng Thanh Vân đã tham gia xây dựng nhiều thương hiệu thành công và là giám đốc thương hiệu (cho thuê) của nhiều công ty.Bên cạnh đó, ThS. Đặng Thanh Vân cũng tham gia tư vấn, giảng dạy chiến lược thương hiệu, định vị thương hiệu, xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu cho nhiều tổ chức đào tạo và doanh nghiệp.


0 129

Leave a Reply